Påsken är årets höjdpunkt i Trädgården. Det innebär många besökare och mycket arbete men också stor glädje.
Långfredagen inleddes med en meditativ gudstjänst. Därefter höll vi öppet för besökare att tillbringa tid här i stillhet och enskild andakt. Nära 2 000 var här. Vi erbjöd ingen guidning men var tillgängliga för de som ville samtala.
Påskafton hade vi öppet som vanligt och dagen var fullbokad fram till 15.30. Sedan behövde vi tiden för att möblera om hela Trädgården inför kommande dag.

005
Påskdagen började tidigt. Kvart i fem var vi uppe för att torka alla bänkar till de tusen sittplatserna.
Efter gemensam frukost öppnades portarna kl. 06.00 och folket strömmade in. Två engelskspråkiga gudstjänster, 06.30 och 09.00, samlade tillsammans c:a 2 300 deltagare.
Den skandinaviska gudstjänsten kl. 11.00 var lite mindre än tidigare år med 300 närvarande.
I år sammanfaller vår påsk med den judiska. Detta betyder trängsel inte bara här hos oss utan i hela Jerusalem.

018